організація [en:taxonomy:term:1631:name]

Особливості організації навчально-виховного процесу в ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець XIX – початок XX століття)

Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ.навч.закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки

Subscribe to RSS - організація [en:taxonomy:term:1631:name]