порівняльні дослідження [en:taxonomy:term:160:name]

Соціальні структури і особистість: дослідження Мелвіна Л.Кона і його співпрацівників / Пер. з англ. за наук. ред. В.Є.Хмелька Київ. міжнар. ін-т соціології

Subscribe to RSS - порівняльні дослідження [en:taxonomy:term:160:name]