професійна компетентність [en:taxonomy:term:2504:name]

Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Т. ХІ, част. 5

Subscribe to RSS - професійна компетентність [en:taxonomy:term:2504:name]