соціальна нерівність [en:taxonomy:term:885:name]

Проблема неконсистентності статусних позицій середнього класу (за результатами емпіричного соціологічного дослідження, проведеного в м. Луцьку)

Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира. - Вип. VI:

Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики. Международный Межвузовский сборник научных работ / Редкол.: О.Л.Скидин (главный редактор) и др. Вып.29

Pages

Subscribe to RSS - соціальна нерівність [en:taxonomy:term:885:name]