соціальний працівник [en:taxonomy:term:931:name]

Педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній дільності

Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи: Зб.матеріалів Міжнар.наук.-практ.конф./За ред.Неллі Ничкало, Бреда МакКензі

Subscribe to RSS - соціальний працівник [en:taxonomy:term:931:name]