социология [en:taxonomy:term:6452:name]

Соціокультурна детермінація соціологічного пізнання: до питання про гносеологічну специфіку категорій «культура» та «субкультура»

Subscribe to RSS - социология [en:taxonomy:term:6452:name]