Modern methods of text analysis

Study Program

S

Year of Study Plan

2020

Lector

Speciality

sociology

Semester

4

Working Program in Ukrainian

Додаткові матеріали

code

SB1.08

degree_level

master

Program of Study

Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

elective

Final control

Pass-exam

Course summary

Сучасне суспільство характеризується чи не надмірною переповненістю документами різного типу. Візуальні, текстові, відео- та аудіодокументи оточують сучасну особу посекундно. Такий стан справ вимагає певного рівня компетентності у використанні відповідних методів. До того ж із щоденним стрімким розвитком Інтернету на ринку праці для соціологів та маркетологів знання методів аналізу текстів є обов'язковою умовою. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з аналізу документів, вироблення практичних вмінь застосування сучасних методів та технік аналізу текстів.

Language of instruction

Ukrainian