Theory of Sociocultural Communications

Study Program [en:field:field_op:course:label]

S [en:field:field_op:#allowed_values:С]

Year of Study Plan [en:field:field_year_plan:course:label]

2021

Lector [en:field:field_lector:course:label]

Selective block [en:field:field_specialization:course:label]

MS: Modern Sociological Theory [en:field:field_specialization:#allowed_values:MAsoc: Modern Sociological Theory]

Semester [en:field:field_semester:course:label]

4 [en:field:field_semester:#allowed_values:4]

Working Program in Ukrainian [en:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [en:field:field_material_text:course:label]

code [en:field:field_corse_code:course:label]

EC3.02

degree_level [en:field:field_degree_level:course:label]

master [en:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [en:field:field_program_of_study:course:label]

Sociology [en:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [en:field:field_course_developed_in:course:label]

2021

ECTS credits [en:field:field_ects_credits:course:label]

5.00

Course type [en:field:field_course_type:course:label]

elective [en:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [en:field:field_final_control:course:label]

Exam [en:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [en:field:field_course_summary:course:label]

Соціокультурна комунікація постає як один із базових механізмів та невід’ємна складова соціокультурного процесу, забезпечуючи саму можливість формування соціальних зав’язків, керування життєдіяльністю людей та регулювання її окремих галузей, накопичення та трансляцію соціального досвіду. В результаті опанування дисципліни у студентів будуть сформовані та поглиблені знання про феномен соціокультурної комунікації як один із найважливіших компонентів, що пов’язує людину із культурою та суспільством, вони будуть ознайомлені із сучасними концепціями та підходами теоретичного представлення й осмислення цього феномену.

Language of instruction [en:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian