Sobolevs'ka Maryna Oleksandrivna

Academic degree

Doctor of sociological sciences

Academic title

Associate professor

Department

Position

Associate professor

Phone

259-02-48, 22-93, 22-60

Room

502

Email

msobolevska@gmail.com

CV

Scientific interests

історія соціології, теоретична соціологія

Research

історія соціології, сучасні соціологічні теорії

Education

2014 – докторська дисертація: "Ґенеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях"
2011-2014 – докторантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет соціології
2003 - кандидатська дисертація: "Концепція постструктуралістського синтезу в соціології П.Бурдьє"
1999-2002 – аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології
1999 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, магістр соціології

Projects

У співпраці із ГО "Ера" (http://eura.org.ua): «Інклюзивна освіта в Україні: здобутки, проблеми та перспективи» (травень 2011 – січень 2012 рр., в рамках освітньої програми фонду “Відродження”) «Стан репродуктивного здоров’я та здоров’я матері та дитини в Україні» (2012, на замовлення UNICEF Україна) «Як впливає Закон України «Про містобудівельну діяльність» на рівень корупції в будівництві ?» (2012, на замовлення фонду «Відродження») «Огляд нормативно – правової бази та технічних умов щодо використання йодованої солі у хлібній промисловості України» (2012, на замовлення UNICEF Україна) «Діагностика сектору дошкільної освіти в Україні» (2013, в рамках освітньої програми фонду «Відродження») «Право на освіту та права освітян в Україні: дослідження теорії і практики». (2013, за підтримки фонду “Відродження”). «Як створюються та використовуються шкільні фонди». (2013, за підтримки фонду “Відродження”). «Дослідження якості впровадження експерименту з медіа освіти в середніх школах, педагогічних ВНЗ та педагогічних коледжах» (2014-2015, за підтримки U-Media/Internews/USAID)

Publications

Порядок дискурсу порядку: неофункціоналізм та постструктуралізм в сучасній соціологічній теорії. – К.: Логос, 2014. – 248 с. Неофункціоналістські та постструктуралістські теорії в сучасній соціології. Навчальний посібник. – К.: Дух і літера, 2010. – 164 с. Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології як сучасної науки про суспільство// Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.27. – К.: Логос, 2015. – С.11-17. Рефлексивность современной социологической теории: от истоков к перспективам // Психология. Социология. Педагогика. – М: Междунарондный научно-инновационный центр, 2014. - №2 (29). – С. 72-78. Особенности постструктуралистской эпистемологии и возможности ее применения в социологических исследованиях культуры // Гуманитарные научные исследования. – Март 2014. - № 3. – С. Роль классической традиции в развитии современной социологической теории (на примере неофункционализма) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. - №2. – С. 212-125 Суперечливість модерну та рефлексивність сучасного суспільства в постструктуралістській теорії Е.Гіденса // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.21. – К.: Логос, 2013. – С.6-13. Проблема социального порядка в современной социологической теории: от дискурса порядка к порядку дискурса // Молодой ученый. – Казань, 2013. - №12. - С. 794-798. Проблема соціального порядку і пресупозиції соціологічного теоретизування у неофункціоналістській соціології Дж. Александера// Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.20. – К.: Логос, 2013. – С.6-13. Дискурсні особливості сучасного соціологічного теоретизування // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.19. – К.: Логос, 2013. – С.6-13. Сучасна соціологічна теорія як дискурсивна формація в контексті прагматичного повороту в гуманітарному знанні // Вісник Одеського національного університету. Серія "Соціологія і політичні науки". – 2013. – Т.18. – Вип.2 (2). – С. 41 – 48. Соціологічна теорія як дискурсивна формація: обґрунтування можливостей та перспектив дискурсивного підходу до аналізу сучасної соціологічної теорії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. – Вип. 19. - Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2013. – С.51-57. Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки // Вісник КНУ. Серія: Соціологія. Вип. 3 – К.: ВПЦ Київський університет, 2012. – С. 10 – 16. Порядок із парадокса: неофункціоналістська інтерпретація соціального порядку у системній теорії Н.Лумана // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.17. – К.: Логос, 2012. – С. 19 – 27. Постструктуралістська епістемологія як методологічна основа соціокультурного підходу // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2012. – С.45 – 50. Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Вип.4 (15). – К.: Інститут соціології НАН України. – 2012. – С. 27 – 40. Класична спадщина як джерело та стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Випуск 6. – Львів, 2012. – С.203 – 211. Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.13. – К.: Логос, 2011. – С. 21 – 28. Постструктуралістська стратегія категоріального синтезу соціологічної теорії П.Бурдьє як спроба концептуального переосмислення інтегративних засад суспільного життя // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.12. – К.: Фенікс, 2011. – С. 10 – 17. Між приватністю та публічністю: парадокси сучасного суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.10. – К.: Фенікс, 2010. – С. 10 – 15. Рефлексивність як критерій сучасності соціологічної теорії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2010. – С. 12 – 16 . Позитивізм в соціології та його альтернативи // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Вип.6. К., 2006 Методологічні аспекти дослідження соціальної пам’яті в контексті формування міської ідентичності // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного сусп-ва : Збірка наук. праць. Харків, 2006. Т.1. Рефлексивність сучасної соціології та її витоки // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного сусп-ва: Збірка наук. праць. Харків, 2005 Мова і влада: аспекти взаємодії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2004. – С.372 – 374.