What do you plan to do after graduation? (UNíDOS-6)

English

Опитування студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дане питання було адресовано студентам 2-6 курсів. У питанні можна було обрати кілька відповідей. Результат у % до всіх респондентів

Обсяг генеральної сукупності: 15302

Обсяг вибірки: 1028

  % до всіх
Вступити на навчання до аспірантури 22,2
Працювати за фахом в держустанові/ на держпідприємстві 15,5
Працювати за фахом у науково-дослідницькому закладі 6,6
Працювати за фахом у комерційній установі 24,4
Працювати, але не за фахом 9,4
Відкрити «власну» справу 19,1
Отримати освіту за іншою спеціальністю 9,7
Виїхати за кордон з метою навчання або працевлаштування 22
Я не думаю поки що про це 6,9
Інше 2,1
Без відповіді 0,2

6 хвиля дослідження UNíDOS була проведена з 1 по 28 вересня 2011р. В межах цієї хвилі опитано 1028 студентів (похибка вибірки не перевищує 5% із довірчою імовірністю 0,95). Охоплено 2-6 курси всіх факультетів та інститутів університету за виключенням Військового інституту.

Рік проведення [en:field:field_survey_year:survey_res:label]

2011