Chernykh Hennadiy Andriyovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

- [en:field:field_academict:#allowed_values:0]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Assistant professor [en:field:field_position:#allowed_values:7]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

(044) 431-04-68, 64-68

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

chernykh@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Education [en:field:field_education:person:label]

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (магістратура) 2009-2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (аспірантура) 2011-2014

Publications [en:field:field_publications:person:label]

1. Черних Г.А. Особливості концептуалізації понять соціальний «статус» та «роль» в теоретичній соціології ХХ ст Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: – Збірник наукових праць. – К. : Фенікс, 2011. – Вип. 12 – С. 30-36. (Фахове видання)
2. Черних Г.А. Концептуальна інтерпретація способів та механізмів індивідуальної активності в соціологічних теоріях кінця ХІХ початку ХХ ст. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2012. – Вип. 15. – С. 41-49. (Фахове видання)
3. Черних Г.А. Індивідуалізація соціальних практик як цінність сучасного соціокультурного розвитку людства в інформаційну епоху. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2013. – №4 (21). – С. 72-81. (Фахове видання)
4. Черних Г.А. Особливості застосування З. Бауманом та У. Беком соціологічних метафор «індивідуалізоване суспільство» та «суспільство ризику» при досліджені індивідуалізації соціальних практик.Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2014. – №3 (24). – С. 32-45. (Фахове видання)
5. Черних Г.А. Концептуальная интерпретация процесса индивидуализации в социологических теориях конца XIX начала XX в. Психология, социология и педагогика. – Март 2014. - № 3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psychology.snauka.ru/2014/03/2906 – С. 65-71. (Фахове видання)
6. Черних Г.А. Пізнавальний потенціал концепту індивідуалізація соціальних практик.Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2015. – № 4(1). – С. 41-51. (Фахове видання)
7. Черних Г.А. Злочинність та параметри насилля в українському суспільстві.Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – 2015. – Вип. 1. – С. 32-37.
8. Черних Г.А. Індивідулізація соціальних практик – чинник соціальної напруженості в епоху інформатизації суспільства. Подано до друку: Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки Збірник наукових праць. – К. :Логос, 2017…(Фахове видання)