Методи аналізу соціологічних даних

Освітня програма

S
ST

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Курс

2

Семестр

3
4

Робоча програма українською

Working Program

Individual work

Додаткові матеріали