Бакaлаврат. Освітня програма "Соціологія"


2
2 Історія соціології в Україні Мороз Є. О.
2017
2 Методи аналізу соціологічних даних Горбачик А. П.
2017
2 Організація роботи соціологічної служби Юзва Л. Л.
2017
2 Соціологія громадської думки Чудовська І. А.
2017
2 Соціологія громадської думки Тарабукін Ю. О.
2017
2 Соціологія довкілля Z Вілкова О. Ю.
2014
2 Соціологія праці та зайнятості Жуков В. І.
2017
2 Соціологія сім'ї та особистості Аза Л. О.
2017
2 Теорія соціалізації Z Ручка А. О.
2016
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
2 Інструментарій соціологічного опитування Олійник О. В.
2017
2 Організація та методи вибіркового дослідження в соціології Горбачик А. П.
2017
2 Практикум з методів збору соціологічних даних Олійник О. В.
2017
2 Проектування соціологічного дослідження Ковтуненко Е. С.
2017
БС: "Соціальні комунікації"
2 Соціологія соціальних груп Мороз Є. О.
2017
2 Сучасні теорії соціальної комунікації Соболевська М. О.
2017
БС: "Соціальна експертиза та аудит"
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
2 Основи соціального менеджменту Туленков М. В.
2017
2 Основи соціального менеджменту Туленков М. В.
2017
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
2 Теорія організації Туленков М. В.
2017
2 Теорія соціальних інститутів Яковенко Ю. І.
2017
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
2 Гендерні дослідження Червінська Т. Г.
2017
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
2 Соціологічні теорії міста та урбанізації Мороз Є. О.
2017
2 Соціологія глобалізації Цимбал Т. В.
2017
2 Соціологія простору Петренко-Лисак А. О.
2017
3
3 Методологія соціологічного дослідження Горбачик А. П.
2017
3 Навчальна практика з методів збору соціологічної інформації Олійник О. В.
2017
3 Оцінювання соціальних програм та проектів Мазурик О. В.
2017
3 Соціальна структура суспільства Куценко О. Д.
2017
3 Соціологія девіантної поведінки Червінська Т. Г.
2017
3 Соціологія економіки Туленков М. В.
2017
3 Соціологія етнічних процесів та міграції Аза Л. О.
2017
3 Соціологія освіти Чепак В. В.
2017
3 Соціологія освіти Вілкова О. Ю.
2017
3 Сучасні соціологічні теорії Соболевська М. О.
2017
3 Сучасні соціологічні теорії Цимбал Т. В.
2017
3 Сучасні соціологічні теорії Малес Л. В.
2017
3 Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні Олійник О. В.
2017
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
3 Емпіричні контент-аналітичні дослідження Юзва Л. Л.
2017
3 Підготовка та презентація результатів дослідження Юзва Л. Л.
2017
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях Соболевська М. О.
2017
3 Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях Судаков В. І.
2017
3 Технології Інтернет досліджень Сидоров М. В.
2017
БС: "Соціальні комунікації"
3 Соціологія брендінгу Вілкова О. Ю.
2017
3 Соціологія гендеру Вілкова О. Ю.
2017
3 Соціологія повсякденності Малес Л. В.
2017
3 Соціологія повсякденності Соболевська М. О.
2017
БС: "Соціальна експертиза та аудит"
3 Соціологія соціальної роботи Петренко-Лисак А. О.
2017
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
3 Організаційна культура Чепак В. В.
2017
3 Організаційна поведінка Чепак В. В.
2017
3 Соціологія підприємництва Туленков М. В.
2017
3 Теорія соціального маркетингу Вілкова О. Ю.
2017
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
3 Біографічні методи Юзва Л. Л.
2017
3 Соціологія життєвого успіху Бабенко С. С.
2017
3 Соціологія квір- та девіантної поведінки Червінська Т. Г.
2017
БС: "Соціологія політики"
3 Соціально-політична стратифікація Бабенко С. С.
2017
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
3 Методи дослідження міських спільнот Цимбал Т. В.
2018
3 Порівняльна соціологія Європи Бабенко С. С.
2017
3 Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі Курило І. О.
2017
3 Соціологія соціальних переміщень Петренко-Лисак А. О.
2017
4
4 Інструментарій соціологічного опитування Олійник О. В.
2014
4 Історія та теорія гендерних досліджень Червінська Т. Г.
2017
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації Савельєв Ю. Б.
2017
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації Юзва Л. Л.
2017
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації Сидоров М. В.
2017
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації Ковальська Є. В.
2017
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації Ковтуненко Е. С.
2017
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації Середа О. С.
2017
4 Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації Олійник О. В.
2017
4 Етносоціологія та соціологія релігії Аза Л. О.
2017
4 Оцінювання соціальних програм та проектів Мазурик О. В.
2017
4 Соціальна мобільність Кузьменко Т. М.
2014
4 Соціальний захист та соціальне залучення Мазурик О. В.
2016
4 Соціологічні концепції Франкфуртської школи Червінська Т. Г.
2016
4 Соціологічні методи маркетингових досліджень Ковтуненко Е. С.
2017
4 Соціологічні основи маркетингу та PR Набруско І. Ю.
2015
4 Соціологічні теорії соціального контролю та девіантної поведінки Червінська Т. Г.
2016
4 Соціологія вікових груп Бабенко С. С.
2017
4 Соціологія вільного часу і стилів життя Цимбалюк Н. М.
2017
4 Соціологія глобалізації Цимбал Т. В.
2017
4 Соціологія дозвілля Цимбалюк Н. М.
2017
4 Соціологія знання Соболевська М. О.
2017
4 Соціологія знання Червінська Т. Г.
2017
4 Соціологія конфлікту Жуков В. І.
2016
4 Соціологія масових комунікацій Чудовська І. А.
2017
4 Соціологія молоді Тарабукін Ю. О.
2016
4 Соціологія науки Яковенко Ю. І.
2014
4 Соціологія організацій та управління Чепак В. В.
2017
4 Соціологія політики Боровський О. О.
2014
4 Соціологія права Судаков В. І.
2016
4 Соціологія соціальних змін Фостер (Камінська) Л. Ф.
2016
4 Соціологія цінностей Ручка А. О.
2016
4 Теорія соціальних інститутів Яковенко Ю. І.
2016
БС: "Прикладні соціологічні дослідження"
4 Використання електронних архівів соціальних даних Горбачик А. П.
2017
4 Методи вимірювання соціальних показників Олійник О. В.
2017
4 Порівняльні та панельні соціологічні дослідження Ковтуненко Е. С.
2017
БС: "Соціальні комунікації"
4 Соціологія соціальної роботи Петренко-Лисак А. О.
2017
БС: "Соціологія трудових відносин"
БС: "Соціальні комунікації"
4 Теорія систем і системний аналіз Туленков М. В.
2017
4 Теорія систем і системний аналіз Туленков М. В.
2017
БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"
4 Маркетингові дослідження Ковтуненко Е. С.
2017
4 Соціологія міста та села Тарабукін Ю. О.
2017
БС: "Соціологія особистості та гендеру"
4 Актуальні проблеми соціології особистості та гендеру Малес Л. В.
2017
4 Теорії соціального капіталу Мороз Є. О.
2017
БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"
4 Географічний аналіз соціальних систем Брайчевський Ю. С.
Географічний факультет
2017
4 Постмодерні теорії нової мобільності Петренко-Лисак А. О.
2017
4 Соціокультурні дослідження публічного простору Малес Л. В.
2017