Бакалаврат. ОП "Соціальні технології"

Особам із
порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

Освітня програма (далі – ОП) «Соціальні технології» є унікальною і поки що єдиною в Україні програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 054 «Соціологія» з класичною соціологічною освітою і технологічною спрямованістю на вирішення нагальних соціальних потреб. Підготовка відповідних фахівців є не просто нагальною потребою, але й запорукою успішного розвитку країни, особливо в теперішній час. Вміння протистояти гібридним і маніпулятивним технологіям, ефективно використовувати матеріальні, фінансові та людські ресурси в умовах їх катастрофічної нестачі за рахунок технологізації соціальних процесів, застосовувати соціальні технології для кращої інтеграції переміщених осіб в громади, надавати необхідну допомогу тим, хто цього потребує, - все це набуває першочергового значення.

Метою програми є підготовка фахівців із соціології, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками проведення соціологічних досліджень на сучасному рівні, а також вміють застосовувати соціальні технології для подолання соціальних проблем. Однією з переваг ОП «Соціальні технології» є розширення можливостей працевлаштування випускників-соціологів як незалежних фахівців, чия діяльність пов’язана із соціальним аудитом, оцінюванням корпоративної соціальної відповідальності, громадською експертизою, моніторингом і оцінюванням соціальних програм і проєктів.