Бакалаврат. ОП "Соціальні технології"

2
2 Загальна теорія соціальни х технологій Судаков В. І.
2017
2 Методи аналізу соціологічних даних Горбачик А. П.
2017
2 Методологія емпіричного соціологічного дослідження Горбачик А. П.
2017
2 Основи соціальних комунікацій Соболевська М. О.
2017
2 Основи соціального менеджменту Мазурик О. В.
2017
2 Основи соціального менеджменту Цимбалюк Н. М.
2017
2 Соціальна статистика та демографія Z
Економічний факультет
2015
2 Соціологія зв’язків з громадськістю Боровський О. О.
2017
БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"
2 Аналіз документів Юзва Л. Л.
2017
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті Сидоров М. В.
2017
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті Петренко-Лисак А. О.
2017
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті Петренко-Лисак А. О.
2017
2 Соціологічне забезпечення маркетингових досліджень Ковтуненко Е. С.
2017
БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"
2 Соціологія економіки та маркетингу Туленков М. В.
2017
2 Соціологія споживання Набруско І. Ю.
2017