Магістратура. ОП "Соціологія"


Освітня програма «Соціологія» освітнього рівня «магістр» передбачає поглиблене оволодіння фундаментальними теоретичними та практичними знаннями та навичками проектування та проведення соціологічних досліджень, викладання соціології у ВНЗ та враховує сучасні вимоги до поєднання теорії та практики соціології. Це досягається завдяки проходженню виробничої практики у провідних дослідницьких компаніях та асистентській практиці. Програма спрямована на формування фахівців із соціологічним способом мислення та уявою, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки та кваліфіковано займатись викладацькою діяльністю. Програма передбачає поглиблене використання іноземних мов у викладанні низки дисциплін та формування навчального плану з метою створення можливостей для академічної мобільності і стажування на соціологічних факультетах як провідних ВНЗ України, так і за кордоном.

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Відкрита зустріч: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ОП «Соціальні технології» (ЄДЕБО 1763) та ОП «Соціологія» (ЄДЕБО 2081)
Час: 29 жовтня. 2021р. 14:00
Веб-посилання:
https://us04web.zoom.us/j/75352649146?pwd=RmRUcGQxZkhuVWtqcy83bEhNUjIxdz09

Ідентифікатор конференції: 753 5264 9146
Код доступу: 2021