Магістратура. ОП "Гендерні студії"

Особам із
порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з Лундським університетом (Швеція) відкриває першу в Україні фахову магістерську програму підготовки дослідників гендерної проблематики у сучасному суспільстві.

Магістерська програма зі спеціальності “Соціологія” за освітньою програмою “Гендерні студії” дає можливість оволодіти фаховими знаннями та навичками для проведення соціологічних досліджень, здійснення аналітики явищ та процесів пов’язаних з гендерними відносинами. Гендерні студії є міждисциплінарним полем дослідження процесів соціальних змін сучасних суспільств, громад та родин, проблематики гендерних нерівностей, ключових елементів феміністичної та квір теорії, практик громадського активізму. Програма спрямована на розширення компетентностей студентства у критичному та аналітичному мисленні, дискутування та оцінювання ключових положень соціальних теорій та результатів досліджень, опанування методами соціологічних досліджень гендерної проблематики та гендерної експертизи, оволодіння навичками створення та управління соціальними проектами з урахуванням гендерної рівності.

Умови подвійного дипломування

Подвійне дипломування є конкурентною можливістю даної програми та не є обов'язковим. До вступу на програму подвійного дипломування можуть подаватись студент(к)и, зараховані на програми магістра соціальних досліджень гендеру або магістра соціології в Лундському університеті та студент(к)и КНУ Тараса Шевченка, які зараховані на програму магістра соціології освітньої програми "Гендерні студії", мають ступінь бакалавра соціології, мінімальний середній бал в дипломі бакалавра еквівалентно "3,0" з "4.0" за кумулятивним середнім балом (CGPA), або "С" за шкалою ECTS класифікації, або "B" в американській шкалі оцінок, або не менше 75 балів за 100-бальною шкалою; а також знання англійської мови: TOEFL оцінка мінімум 575 (Internet Based рахунок: 90), або оцінка IELTS 6,5 (неприпустимо менше ніж 5,5).

Подвійний диплом (Диплом магістра соціології з Гендерних студій та диплом магістра наук з соціальних досліджень гендеру з професійною кваліфікацією з соціології в Лундському університеті) магістр(иня) отримує за умов успішного навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка протягом першого, другого та четвертого семестрів та в Лундcькому університеті протягом третього семестру, дипломна робота має бути написана та захищається англійською мовою, оцінюється спільною комісією з професорів Лундського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Витрати на навчання та перебування у Швеції студент(к)и здійснюють із власних коштів або за рахунок отриманих стипендій/грантів (наприклад,  за програмами Еразмус+ та Visby Swedish Institute)

Магістерська програма Гендерні студії стане успішним продовженням освіти в царині соціально-поведінкових та гуманітарних наук з різних спеціальностей, адже гендерна фаховість нині затребувана у всіх галузях суспільного життя: політиці, економіці, психології, праві, культурі, мистецтві, медіа, соціальних відносинах.

Успішне опанування програмою забезпечує набуття фахових компетенцій соціологічного та гендерного підходу у дослідженні соціальних проблем, які є підготовкою як до наукової роботи, так і до професійної зайнятості з широким спектром можливостей: соціологічні та гендерні дослідження, управління персоналом, зв’язки з громадськістю, масові комунікації, соціальна політика, державна служба, діяльність міжнародних та громадських організацій тощо. Магістерська пограма Гендерні студії дає можливість та інструменти створення та оцінки проектів, спрямованих на реалізацію принципів гендерної рівності у різних сферах життя та розбудови суспільства, в якому комфортно жити різним особистостям, родинам, громадам.  
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Освітня програма: Гендерні студії (програма з можливістю подвійного дипломування з Лундським університетом, Швеція)
ID програми: 50156
Рівень вищої освіти: 2-й (магістерський)
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр соціології
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 2-й
Рівень НРК України: 7-й
Рівень EQF-LLL: 7-й
Акредитація: Сертифікат про акредитацію № 3157 від 20.04.2022
Тип програми: освітньо-наукова
Форма навчання: денна
Мова навчання: українська, англійська
Тривалість навчання: 2 роки
Передумови: наявність освітнього ступеня бакалавра будь-якої спеціальності
Призначена для: Громадяни України, іноземні громадяни
Джерела фінансування: Бюджет, кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік): бл. 50 000 грн. (бл. 2 000 дол. США)*

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року і залишається незмінною до завершення навчання кожного студента.

Гарант програми: к.філос.н. Ольга Іващенко
Email: olgivash@knu.ua