Магістратура. ОП "Гендерні студії"

Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з Лундським університетом (Швеція) відкриває першу в Україні фахову магістерську програму підготовки дослідників гендерної проблематики у сучасному суспільстві.

Магістерська програма зі спеціальності “Соціологія” за освітньою програмою “Гендерні студії” дає можливість оволодіти фаховими знаннями та навичками для проведення соціологічних досліджень, здійснення аналітики явищ та процесів пов’язаних з гендерними відносинами. Гендерні студії є міждисциплінарним полем дослідження процесів соціальних змін сучасних суспільств, громад та родин, проблематики гендерних нерівностей, ключових елементів феміністичної та квір теорії, практик громадського активізму. Програма спрямована на розширення компетентностей студентства у критичному та аналітичному мисленні, дискутування та оцінювання ключових положень соціальних теорій та результатів досліджень, опанування методами соціологічних досліджень гендерної проблематики та гендерної експертизи, оволодіння навичками створення та управління соціальними проектами з урахуванням гендерної рівності.

Умови подвійного дипломування

Подвійне дипломування є конкурентною можливістю даної програми та не є обов'язковим. До вступу на програму подвійного дипломування можуть подаватись студент(к)и, зараховані на програми магістра соціальних досліджень гендеру або магістра соціології в Лундському університеті та студент(к)и КНУ Тараса Шевченка, які зараховані на програму магістра соціології освітньої програми "Гендерні студії", мають ступінь бакалавра соціології, мінімальний середній бал в дипломі бакалавра еквівалентно "3,0" з "4.0" за кумулятивним середнім балом (CGPA), або "С" за шкалою ECTS класифікації, або "B" в американській шкалі оцінок, або не менше 75 балів за 100-бальною шкалою; а також знання англійської мови: TOEFL оцінка мінімум 575 (Internet Based рахунок: 90), або оцінка IELTS 6,5 (неприпустимо менше ніж 5,5).

Подвійний диплом (Диплом магістра соціології з Гендерних студій та диплом магістра наук з соціальних досліджень гендеру з професійною кваліфікацією з соціології в Лундському університеті) магістр(иня) отримує за умов успішного навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка протягом першого, другого та четвертого семестрів та в Лундcькому університеті протягом третього семестру, дипломна робота має бути написана та захищається англійською мовою, оцінюється спільною комісією з професорів Лундського університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Витрати на навчання та перебування у Швеції студент(к)и здійснюють із власних коштів або за рахунок отриманих стипендій/грантів (наприклад,  за програмами Еразмус+ та Visby Swedish Institute)

Магістерська програма Гендерні студії стане успішним продовженням освіти в царині соціально-поведінкових та гуманітарних наук з різних спеціальностей, адже гендерна фаховість нині затребувана у всіх галузях суспільного життя: політиці, економіці, психології, праві, культурі, мистецтві, медіа, соціальних відносинах.

Успішне опанування програмою забезпечує набуття фахових компетенцій соціологічного та гендерного підходу у дослідженні соціальних проблем, які є підготовкою як до наукової роботи, так і до професійної зайнятості з широким спектром можливостей: соціологічні та гендерні дослідження, управління персоналом, зв’язки з громадськістю, масові комунікації, соціальна політика, державна служба, діяльність міжнародних та громадських організацій тощо. Магістерська пограма Гендерні студії дає можливість та інструменти створення та оцінки проектів, спрямованих на реалізацію принципів гендерної рівності у різних сферах життя та розбудови суспільства, в якому комфортно жити різним особистостям, родинам, громадам.  

5
5 Social Network Analysis Савельєв Ю. Б.
2017
5 Академічне письмо (Academic writing)
2017
5 Гендер, клас, вік, нація: крос секційний аналіз Бабенко С. С.
2017
5 Гендер, тілесність та сексуальність Червінська Т. Г.
2017
5 Гендерна соціолінгвістика Малес Л. В.
2017
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках Соболевська М. О.
2017
5 Кількісні методи: багатовимірний аналіз (Quantitative methods: multivariate analysis) Сидоров М. В.
2017
5 Критична феміністична перспектива в сучасній соціології Малес Л. В.
2017
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології Савельєв Ю. Б.
2017
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей Куценко О. Д.
2017
5 Новітні методи аналізу даних в соціології Горбачик А. П.
2017
5 Оціночні дослідження в соціології Мазурик О. В.
2017
5 Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні Фостер (Камінська) Л. Ф.
2017
5 Технології написання наукових текстів Малес Л. В.
2017
5 Феміністична критика класичної соціальної теорії Червінська Т. Г.
2017

Загальна характеристика освітньої програми

Спеціальність 054 «Соціологія»
Освітня програма «Гендерні студії»
Тип освітньої програми:  освітньо-наукова
Отримуваний ступінь: «магістр соціології»
Кількість навчальних семестрів:     4
Обсяг програми в кредитах ECTS:    120
Мова навчання: українська, англійська