Бакaлаврат. Освітня програма "Комунікації та управління культурними індустріями (з обов'язковим вивчення двох іноземних мов)"

Особам із
порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

ОПП «Комунікації та управління культурними індустріями (з обов'язковим вивчення двох іноземних мов)» – результат кропіткої роботи викладачів і
співробітників факультету та громадської організації «МІКС: місто, історія, культура, суспільство». Робочою групою розроблено і запропоновано майбутнім абітурієнтам цікавий та
системний навчальний план, який дозволятиме комплексно опанувати основні знання і навички культурного менеджменту.

Здобувачі, які успішно пройдуть навчання, отримають ступінь бакалавра з менеджменту соціокультурної діяльності.

Ми віримо, що є всі підстави для того, щоб навчання на пропонованій програмі максимально сприяло як особистому розвитку здобувачів та їхнім кар’єрним траєкторіям, так і розбудові
культурного простору України на локальному і глобальному рівнях.

З враженнями, пропозиціями, ідеями і питаннями звертатись до керівниці проектної групи Алли ПЕТРЕНКО-ЛИСАК – за електронною адресою: epkukixxi@gmail.com

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
Освітня програма: Комунікації та управління культурними індустріями (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов)
ID програми: 56318
Рівень вищої освіти: 1-й (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: Бакалавр з менеджменту соціокультурної діяльності
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 1-й цикл
Рівень НРК України: 6 рівень
Рівень EQF-LLL: 6 рівень
Акредитація: очікується
Тип програми: освітньо-професійна
Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Тривалість навчання: 3 роки;
4 роки
Передумови: На основі ОР «Молодший бакалавр» / «Фаховий молодший бакалавр» / «Молодший спеціаліст».
На базі повної середньої освіти.
Призначена для:
Джерела фінансування: кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік):

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року і залишається незмінною до завершення навчання кожного студента.

Кредити ЄКТС %
Обсяг програми: 240 100
Обов’язкові компоненти: 180 75%
Навчальні дисципліни: 155 64.5
Практика: 17 7.1
Кваліфікаційна робота: 8 3.4
Вибіркові компоненти: 60 25%
Навчальні дисципліни: 60 25
Кредити ЄКТС %
Мови викладання: 240 100
українська 240 100%
англійська 0 0%
інші 0 0%
Науковий компонент:
Гарант програми: к.соц.н., доц. Алла Петренко-Лисак
Email: petrenko-lysak@knu.ua