Навчальна лабораторія соціологічних та освітніх досліджень

Наша місія:

Через забезпечення якісної аналітичної підтримки та формування потреби в ній у ключових учасників освітнього процесу сприяти стійкому і збалансованому соціальному розвитку університету як спільноти стейкголдерів в умовах викликів сьогодення (глобалізації, комерціоналізації та демократизації освіти, дифузії освіти та кар’єри).

Наші цінності:

 •  Інклюзивність  - освіта є суспільним благом, а університет – спільним надбанням, що має бути відкритим і чутливим до всіх зацікавлених сторін освітнього процесу;
 •  Інтеракція – аналітична діяльність має бути спрямована на забезпечення багатостороннього інтерактивного зв’язку між суб'єктами освітнього процесу;
 •  Користь – як підрозділ університету, девіз якого містить гасло "Utilitas", ми вважаємо, що наша аналітична діяльність повинна приносити практичну користь університету, а університет – суспільну користь країні.

Наші цілі:

 • Налагодження систематичної співпраці із замовниками та партнерами з-за меж університету;
 • Залучення співробітників з-за меж академічного середовища;
 • Залучення Лабораторії в освітній процес як місця проходження практики та стажування для студентів факультету соціології КНУ (в перспективі – також інших ВНЗ).

Бачення перспектив:

 • Реорганізувати лабораторію в Навчально-аналітичний центр соціологічних та освітніх досліджень;
 • Сформувати розуміння цінності аналітики в адміністрації університету і стати основним її внутрішнім постачальником;
 • Через зв’язки з громадськістю та співпрацю з зовнішніми партнерами посилити інституційну спроможність і стабільність лабораторії;
 • Збільшити кількість співробітників мінімум до 10 осіб;
 • Стати виконавцем стратегічних моніторингових досліджень для КНУ та МОН;
 • Налагодити співпрацю з партнерськими організаціями з ЄС з метою переймання кращих практик у сфері підвищення якості освітніх послуг та зв’язків із громадськістю;
 • Охопити напрямок роботи з великими даними.

Наша стратегія

Положення про лабораторію

Наша сторінка у Фейсбуці

Файли