Бакалаврат. ОП "Соціологічне забезпечення управлінських процесів"

Особам із
порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

Підготовка фахівців із соціології, здатних вивчати та розв’язувати практичні завдання і проблеми в галузі управління організаціями різного рівня та складності, вміло застосовувати провідний світовий досвід в галузі управління; вміти формулювати та оцінювати ефективність управлінських рішень; вміти збирати, аналізувати та застосовувати на практиці результати соціологічних і соціальних досліджень та інших масивів статистичних даних; впроваджувати новітні технології з планування та прогнозування соціального розвитку, зокрема розвитку територій та територіальних громад.

Програма презентує поєднання теоретичних і прикладних дисциплін, орієнтованих на оволодіння знаннями та навичками, спрямованими на практики управління людськими ресурсами, корпоративного управління, соціальної політики, розробки стратегій, розв’язання конфліктів, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій, а також реалізації проектів у сфері бізнесу та соціального управління територіальними громадами.


Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Освітня програма: Соціологічне забезпечення управлінських процесів
ID програми: 47172
Рівень вищої освіти: 1-й (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр соціології
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 1-й
Рівень НРК України: 6-й
Рівень EQF-LLL: 6-й
Акредитація: Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІІ №1156345 від 12 лютого 2013 р.
Тип програми: освітньо-професійна
Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Тривалість навчання: 4 роки
Передумови: наявність повної загальної середньої освіти
Призначена для: громадяни України та іноземні громадяни
Джерела фінансування: державне замовлення (бюджет) або кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік): 38000 грн. *

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року і залишається незмінною до завершення навчання кожного студента.

Гарант програми: Безрукова Ольга
Email: o.bezrukova@knu.ua