Організація та методи вибіркового дослідження в соціології

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Прикладні соціологічні дослідження"

Курс

2

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Самостійна робота студентів