Використання електронних архівів соціальних даних

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Прикладні соціологічні дослідження"

Курс

4

Семестр

7

Робоча навчальна програма (українською)