Рабочая книга социолога / Под общ.ред. и с предисл. Г.В.Осипова. Изд.4-е, стереотипное

Книга чи стаття [uk:field:field_bookarticle:library:label]

Книга [uk:field:field_bookarticle:#allowed_values:0]

Автор [uk:field:field_authorl:library:label]

Місто [uk:field:field_town:library:label]

Москва

Видавець [uk:field:field_publisher:library:label]

КомКнига

Код [uk:field:field_code:library:label]

1590255, 1590254

Сторінки [uk:field:field_pages:library:label]

480

Номер [uk:field:field_number:library:label]

Рік [uk:field:field_year:library:label]

2006

Копії [uk:field:field_copies:library:label]

2

Мова [uk:field:field_language:library:label]

Російська [uk:field:field_language:#allowed_values:1]

Джерело [uk:field:field_source:library:label]

факультет психології

Ключові слова [uk:field:field_tags:library:label]