Library


Displaying 201 - 250 of 8298
(брошура) Рекомендації організацій громадянського суспільства з Альтернативної доповіді по виконанню Україною Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW).- Київ: Київський інститут гендерних досліджень, 2017. - 9 с.
Еванс К. Червона Роза: графічна біографія Рози Люксембурґ.- Київ: Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні, Арт-Книга, 2017. - 220 с.
Міщенко К. (ред.) Яковенко К. (упор.) Гендерні дослідження, проект "Донбаські студії".- Київ: Фонд ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив; Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля, 2015. - 232 с.
Стрельник О. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології.- Київ: Критика, 2017. - 288 с.
Калинець І. Гумницька Н. (ред.) Діти мігрантів про себе: сповіді, думки, судження, біль.- Львів: Артос, 2009. - 180 с.
Василик М. Українці Арґентини: історія та сучасність.- Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2009. - 312 с.
Марков І. (ред.) Українська трудова міграція в контексті змін сучасного світу.- Львів: Манускрипт, 2005. - 188 с.
Грабовський С. Україна не Африка? "Білі негри" в пошуках самих себе.- Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2012. - 217 с.
Малиновська О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування: Аналітична доповідь.- Київ: Національний інститут стратегічних досліджень , 2012. - 56 с.
Ідзьо В. Українська діаспора в Росії.- Львів: БаК, 2002. - 304 с.
Ровенчак О. А. Володько В. В. Міжнародна міґрація: теорія та практика.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 412 с.
Kaczmarczyk P. Tyrowicz J. Bezrobocie org.pl.- Warsawa: , 2007. - 15 с.
(no) Think Before You Pack! Реалії міграції.- : , . - 20 с.
Soleterre Путівний українського мігранта в Італії.- : , . - с.
Програма Portugal Acolhe Жити і працювати в Португалії6 довідник іммігранта.- Lisboa: IDICT, 2002. - 55 с.
Pawlak M. Bieniecki M. Laboratoria integracji.- Gliwice: ZW CHEPRESS-SITPChem, 2009. - 60 с.
Кассіна Л. Мойолі М. (ред.) Права жінок-імігранток.- Мілан: Comune di Milano, 2008. - 26 с.
Веґнер Е. Міцкєвіч П. та ін. Довідник громадян України в Польші.- Варшава: Фонд "Наш вибір", 2016. - 191 с.
Мікульська А. (ред.) Жити і працювати в Польщі - інформаційний пакет для іноземців - громадян третіх країн.- Варшава: Гельсінський фонд з прав людини, 20091. - 114 с.
Тегелер Ф. Черкез О. Процессы украинской трудовой миграции в России: социальный и гендерный аспекты.- Одесса: ТОВ "Елтон", 2011. - 152 с.
Лазбеник С. (ред.) Зарубіжні українці: довідник.- Київ: Україна, 1991. - 234 с.
Чехович С. Б. Міграційне право України.- Київ: Школа, 2003. - 362 с.
Городецький О. Довідник українського іммігранта в Італії. Частина 1..- Рим - Тернопіль: Християнське товарситво українців в Італії, 2007. - 160 с.
Чепурко Г. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2004. - 274 с.
Iglicka K. Migration and Labour Markets in Poland and Ukraine.- Warsaw: Institute of Public Affairs, 2003. - 123 с.
Lutz H. (ed.) Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme.- Farnham: Ashgate, 2009. - 212 с.
Bakker I. Silvey R. (ed.) Beyond States and Markets: The Challenges of Social Reproduction.- London: Routledge, 2008. - 224 с.
Вакуленко С. М. Соціологія сім'ї: навчально-методичний посібник.- Харків: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2003. - 159 с.
Sztompka P. Socjologia wizualna: Fotografia jako metoda badawcza.- Warszhawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. - 150 с.
Фрідман Т. Л. Світ плаский! Глобалізований світ у XXI столітті.- Київ: Акта, 2008. - 676 с.
Зонтаґ С. Про фотографію.- Київ: Основи, 2002. - 189 с.
Ружмон Д. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців.- Львів: Центр гуманітарних досліджень, 1998. - 280 с.
Арендт Г. Становище людини.- Львів: Центр гуманітарних досліджень, 1999. - 255 с.
Рікер П. Сам як інший.- Київ: Дух і Літера, 2002. - 458 с.
Токвіль А. Давній порядок і Революція.- Київ: Юніверс, 2000. - 224 с.
Патнам Р. Д. Творення демократії: традиції громадської активності в сучасній Італії.- Київ: Основи, 2001. - 302 с.
Сміт Е. Д. Культурні основи націй: ієрархія, заповіт і республіка.- Київ: Темпора, 2009. - 312 с.
Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму.- Київ: "Критика", 2001. - 272 с.
Бодрийар Ж. Америка.- СПб: "Владимир Даль", 2000. - 208 с.
Robertson U. The Illustrated History of the Housewife .- : Sutton Publishing Limited, 1999. - 208 с.
Watkins G. (bell hooks) Ain't I a Woman?: black women and feminism.- Boston MA: South End Press, 1981. - 220 с.
Оуклі Е. Мітчел Дж. (ред.) Хто боїться фемінізму?.- Львів: Ахілл, 2005. - 340 с.
Трохим І. Федькович Г. Чумало М. Подолання насильства в сім'ї: український та міжнародний досвід.- Львів: Видавництво національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 112 с.
Пето А. (сост.) Женская устная история: гендерные исследования.- Бишкек: Фонд "Сорос-Кыргызстан", 2004. - 304 с.
Міжнародна організація з міграції. Громадські ініціативи з протидії торгівлі людьми, проституції та сексуальній експлуатації.- Львів: Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2009. - 47 с.
Лазар І. Сучасний стан ґендерних досліджень.- Київ-Львів: ПАРАПАН, 2007. - 200 с.
Павличко С. Фемінізм.- Київ: Основи, 2002. - 322 с.
Романова Н. Гусак Н. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми: методичні рекомендації.- Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 160 с.
Friedan B. The Feminine Mystique.- New York: Penguin Books, 1979. - 368 с.
Елштайн Дж. Б. Громадський чоловік, приватна жінка: жінки у соціальній і політичній думці.- Київ: Видавничий дім "Альернативи", 2002. - 344 с.

Pages