Бібліотека


Показано 201 - 250 з 13979
Мещеркина Е. Фкус-Хайнритц В. Биографический метод: история, методология, практика.- Москва: Институт социологии РАН, 1994. - 148 с.
Sztompka P. Socjologia wizualna: Fotografia jako metoda badawcza.- Warszhawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. - 150 с.
Фрідман Т. Л. Світ плаский! Глобалізований світ у XXI столітті.- Київ: Акта, 2008. - 676 с.
Зонтаґ С. Про фотографію.- Київ: Основи, 2002. - 189 с.
Ружмон Д. Європа у грі. Шанс Європи. Відкритий лист до європейців.- Львів: Центр гуманітарних досліджень, 1998. - 280 с.
Арендт Г. Становище людини.- Львів: Центр гуманітарних досліджень, 1999. - 255 с.
Рікер П. Сам як інший.- Київ: Дух і Літера, 2002. - 458 с.
Токвіль А. Давній порядок і Революція.- Київ: Юніверс, 2000. - 224 с.
Патнам Р. Д. Творення демократії: традиції громадської активності в сучасній Італії.- Київ: Основи, 2001. - 302 с.
Сміт Е. Д. Культурні основи націй: ієрархія, заповіт і республіка.- Київ: Темпора, 2009. - 312 с.
Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму.- Київ: "Критика", 2001. - 272 с.
Бодрийар Ж. Америка.- СПб: "Владимир Даль", 2000. - 208 с.
Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности.- Москва: АСТ, 2004. - 635 с.
Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.- Москва: АСТ: Ермак, 2005. - 588 с.
Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика.- Москва: Астрель, 2006. - 1176 с.
Robertson U. The Illustrated History of the Housewife .- : Sutton Publishing Limited, 1999. - 208 с.
Watkins G. (bell hooks) Ain't I a Woman?: black women and feminism.- Boston MA: South End Press, 1981. - 220 с.
Оуклі Е. Мітчел Дж. (ред.) Хто боїться фемінізму?.- Львів: Ахілл, 2005. - 340 с.
Альчук А. (ред.) Женщина и визуальные знаки.- Москва: Идея-Пресс, 2000. - 280 с.
Трохим І. Федькович Г. Чумало М. Подолання насильства в сім'ї: український та міжнародний досвід.- Львів: Видавництво національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 112 с.
Жеребкина И. Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России.- СПб: Алетейя, 2001. - 336 с.
Пето А. (сост.) Женская устная история: гендерные исследования.- Бишкек: Фонд "Сорос-Кыргызстан", 2004. - 304 с.
Міжнародна організація з міграції. Громадські ініціативи з протидії торгівлі людьми, проституції та сексуальній експлуатації.- Львів: Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2009. - 47 с.
Лазар І. Сучасний стан ґендерних досліджень.- Київ-Львів: ПАРАПАН, 2007. - 200 с.
Павличко С. Фемінізм.- Київ: Основи, 2002. - 322 с.
Романова Н. Гусак Н. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми: методичні рекомендації.- Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 160 с.
Friedan B. The Feminine Mystique.- New York: Penguin Books, 1979. - 368 с.
Киммел М. Гендерное общество.- Москва: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2006. - 464 с.
Елштайн Дж. Б. Громадський чоловік, приватна жінка: жінки у соціальній і політичній думці.- Київ: Видавничий дім "Альернативи", 2002. - 344 с.
Головаха Є. І. Стегній О. Г. Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях. Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н.В. Паніної.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 187 с.
Serhiychuk V. Ukrainian Crimea.- Vishorod: PP SERHIYCHUK M. I., 2014. - 300 с.
Serhiychuk V. Genocide-Holodomor 1932–1933 of Ukrainians.- Vyshhorod: PP SERHIYCHUK M. I., 2018. - 178 с.
Мазурик О. В. Білоног Ю. С. Національні стандарти соціального аудиту.- Донецьк: ЦСА, 2011. - 396 с.
Баум Ґ. Врятуйте фундаментальні права! Громадянська свобода проти божевілля безпеки (полемічні нотатки).- Київ: Центр вільної преси, 2016. - 190 с.
Лілієнталь Ф. Розслідування.- Київ: Центр вільної преси, 2016. - 135 с.
Панина Н. В. Головаха Е. И. Общественное мнение и массовые опросы.- Киев: Институт социологии НАН Украины, 2012. - 96 с.
Филлипс С. Д. Инвалидность и мобильное гражданство в постсоветской Украине.- Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. - 320 с.
Арендт Х. Джерела тоталітаризму.- Київ: Дух і Літера, 2002. - 539 с.
Сорока Ю. Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия.- Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. - 336 с.
Марценюк Т. Чому не варто боятися фемінізму?.- Київ: Видавничий Дім "Комора", 2018. - 328 с.
Бугров В. А. Гожик А. П. та ін. Акредитація освітніх програм (за матеріалами QUAERE): методичний посібник.- Київ: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 74 с.
Бугров В. А. Гожик А. П. та ін. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE): монографія.- Київ: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 343 с.
Дембіцький С. Розробка соціологічних тестів.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. - ISBN 978-966-02-8792-1 304 с.
Сірий Є. В., Нахабіч М. А. Дослідження соціальної напруженості в Україні: засадничі аспекти та розробка інструментарію (за результатами фундаментального дослідження).- Київ: ЦОП ""Глобус", 2018. - ISBN 978-617-7700-19-6 182 с.
Пилипенко В. Є. Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер життєдіяльності суспільства : монографія / Валерій Пилипенко. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 329 c..- Львів: Західно-український консалтинг центр, 2012. - 326 с.
Мельников А.С. Экзистенциальная социология: проблема идентификации парадигмальной специфики.- Киев: Миллениум, 2018. - ISBN 978-966-8063-81-8 376 с.
Friese Susanne Qualitative Data_Analysis with ATLAS.ti. 2nd edition .- : Sage, 2014. - 279 с.
Auerbach Carl F. and Silverstein Louise B. Qualitative Data: An Introduction to Coding and Analysis .- NY, London: New York University Press, 2003. - 204 с.
Dey Ian Qualitative data analysis. A user-friendly guide for social scientists.- : Routledge, 2005. - 294 с.
Flick Uwe, von Kardorff Ernst and Steinke Ines A Companion to QUALITATIVE RESEARCH.- : Sage, 2004. - 432 с.

Сторінки