Library


Displaying 301 - 350 of 14007
Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.
Долинська Л.В. Психологія конфлікту: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.].- Київ: Каравела, 2010. - 303 с.
Іванцова Н.Б. Генеза професійної спрямованості практичного психолога: навч.-метод. посібник.- Київ: Слово, 2013. - 343 с.
Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.].- Київ: Каравела, 2012. - 327 с.
Василенко П.М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття: у питаннях та відповідях.- Київ: Алерта, 2011. - 303 с.
Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві: навч. посібник.- Київ: Слово, 2011. - 423 с.
Лукашевич М.П. Соціальна робота: (теорія і практика): [підручник для студ. вищих навч. закл.].- Київ: Каравела, 2011. - 367 с.
За ред. Тофтул М.Г. Логіка: словник-довідник.- Київ: Академія, 2012. - 309 с.
Конверський А.Є. Логіка: підручник для студентів юридичних ф-тів: підручник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 295 с.
Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: навч. посібник для студ. небіол. спец. вищ. навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 182 с.
Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Каравела, 2011. - 248 с.
А.М. Лой та ін. Основи практичної філософії: підручник [для студентів вищих навчальних закладів].- Київ: ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 511 с.
За ред. Г.І. Волинки Історія філософії в її зв'язку з освітою: [підручник для студ. вищ. навчю закл.].- Київ: Каравела, 1. - 479 с.
Руденко С.В. Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії: монографія.- Київ: Київський університет, 2012. - 279 с.
редкол.: Мельник П.В. та ін. Україна у нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку.- Київ: Алерта, 2011. - 485 с.
Щербина А.М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації: монографія.- Київ: Академвидав, 2013. - 196 с.
Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності "Соціальна робота": навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Слово, 2011. - 243 с.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [учебник для вузов].- Москва, Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 378 с.
Бурлачук Л.Ф. Психотерапия: психологические модели: [учебник для вузов].- Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 488 с.
Савчин М.В. Загальна психологія: навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів].- Київ: Академвидав, 2011. - 464 с.
Москалець В.П. Психологія особистості: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 262 с.
Варій М.Й. Психологія особистості: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів.- Київ: Центр навчальної літератури, 2008. - 592 с.
Власова О.І. Методика викладання психології: підручник [для студ. вищих навч. закладів].- Київ: Геопринт, 2012. - 369 с.
Санніков С.В. Популярна історія християнства. Двадцять століть у дорозі: незакінчена п'єса в 6 діях з прологом і епілогом.- Київ: Самміт-книга, 2012. - 478 с.
Власова О.І. Соціальна психологія організацій і управління: підручник для студентів гуманітар. ф-тів ун-тів.- Київ: Знання України, 2012. - 467 с.
под ред. Д.Г. Сидорука Социология жизни: духовно-научное исследование особнностей перехода человека из общества традиционного в общество любви.- Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. - 372 с.
Шевчук С.В. Сучасна українська мова: навчальний посібник.- Київ: Алерта, 2011. - 543 с.
А.Г. Гольцов Геополітика та політична географія: підручник для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 415 с.
В.І. Саюк та ін. Основи наукових досліджень: навч. посібник.- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 143 с.
Автомонов П.П. Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи: навч. посібник.- Київ: Київський університет, 2012. - 271 с.
О.І. Бондарчук та ін. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник.- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 143 с.
Фрідман М. Капіталізм і свобода - Capitalism and freedom.- Київ: Дух і література , 2010. - 320 с.
Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - 23 с.
Ю.С. Жарких та ін. Комп'ютерні технології в освіті: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів.- Київ: Київський університет, 2012. - 238 с.
Королько В.Г. Зв'язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика: підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Соціологія".- Київ: Києво-Могилянська академія , 2009. - 831 с.
Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу: навч. посібник для студентів вищих навч. закл..- Київ: Ліра-К , 2012. - 355 с.
Галян І. М. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ: Академвидав, 2011. - 464 с.
Галян О.І. Експериментальна психологія: навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів].- Київ: Академвидав, 2012. - 400 с.
Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Либідь , 2011. - 520 с.
Ред. О. Міхеева та ін. Спільна історія. Діалог культур: навч. посібник .- Львів: ЗУКЦ, 2013. - 255 с.
Цвєтков О.П. Культура і релігія: навчальний посібник для [студ. вищих навч. закладів].- Київ: Академвидав, 2011. - 192 с.
За ред. Л. Т. Левчук Естетика: Підручник для студ. гуманіт. спеціальностей вищ. навч. закладів.- Київ: Вища школа , 2005. - 431 с.
За ред. С.Д. Максименка Психологія і педагогіка: підручник [для студ. вищ. навч. закладів] .- Київ: Слово, 2013. - 578 с.
Дуткевич Т.В. Дитяча психологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 423 с.
Лозова О.М. Методологія психосоматичних досліджень етносу: монографія.- Київ: Слово, 2011. - 174 с.
Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія .- Київ: Знання, 2012. - 343 с.
За ред. З.Н. Курлянд Теорія і методика професійної освіти: навчальний посібник .- Київ: Знання , 2012. - 390 с.
Савельєв Ю. Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку : монографія.- К: ВПЦ "Київський університет", 2017. - 447 с.
Yves Tille Sampling Algorithms. Springer Series in Statistics.- NY: Springer Science+Business Media, 2006. - 221 с.
Ardilly, Pascal; Tille, Yves Sampling Methods: Exercises and Solutions.- NY: Springer Science+Business Media, 2006. - 382 с.

Pages