НТСА

НТСА КНУ — наукова молодіжна самоврядна організація, союз Наукових товариств студентів та аспірантів факультетів та інститутів, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету...

Наукове товариство студентів та аспірантів КНУ імені Тараса Шевченка є спадкоємцем кращих традицій Українського Наукового Студентського Товариства Університету Св.Володимира, заснованого в 1918 році, Наукового Студентського Товариства (НТС) Київського державного університету, заснованого в 1935 році...

Метою роботи НТСА КНУ є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Нормативні документи

Вікі-проект

Запрошуємо взяти участь у Вікі-проекті створеному в рамках популяризації соціології. Знання загалу про сутність та специфіку соціології досить обмежене, а Вікіпедія слугує вагомим джерелом знань, однак здебільшого статті на важливі соціологічні тематики там відсутні. І тим не менше вони потрібні, про що говорить хоча би статистика перегляду вікі-статті "Соціологія", яка на сьогодні має досить вбогий стан, та, не зважаючи на це, за популярністю вона 121 з майже 300 тисяч статтей української Вікіпедії. Отож, наша праця має простір для роботи і, головне, попит.

Як можна допомогти? На разі в нас існує два напрями діяльності – редагування (вікіфікування) статтей вже створених завдяки співпраці з викладачами і створення власних статтей. У першому випадку потрібно покращувати статті, які були написані нашими колегами для додаткових балів, у другому – брати на себе ініціативу створення. Список статтей, які необхідно вікіфікувати, серйозно розширити чи створити можна переглянути на сторінці проекту у Вікіпедії.

Міжнародна наукова міждисциплінарна конференці студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна"

Соціологія та сучасні соціальні зміни:

Концептуальні засади сучасної теорії соціальних змін

Соціальні зміни як проблема емпіричних соціологічних досліджень

Сайт: shv.univ.kiev.ua

Дискусійний клуб

Дискусійний клуб - спільнота людей, який цікаві актуальні гострі сучасні теми.

Cаме тому вони регулярно збираються і обговорюють фільм чи книгу з цікавої суспільної проблематики.

Інформування студентів про освітні та навчальні можливості

Даний проект створено в рамках діяльності НТСА факультету соціології і спрямовано на ознайомлення студентів з можливостями отримання міжнародних та державних грантів та стипендій.

Нашими завданнями є:

- допомогти кожному потенційному стипендіату реалізувати себе у своїй науковій діяльності;

- налагодити координацію між зацікавленими особами;

- інтегрувати українську соціологію у міжнародний простір.

НТСА факультету соціології у соціальних мережах:

Рада молодих вчених – це самоврядна організація, що об’єднує студентів та молодих вчених факультету соціології. Діяльність РМВ орієнтована на дві ключові цілі: 1) творення сприятливого середовища для дослідницької діяльності та 2) усунення розриву між науковою діяльністю та факультетською освітою. РМВ була заснована 17 жовтня 2014 р.