Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки

Нова версія сторінки журналу розташована за адресою http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/index

Збірник наукових праць

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки. Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

Архів номерів

2010   №10   №11
2011   №13
2012   №14   №15   №16   №17
2013   №18   №19   №20   №21
2014   №22   №23   №24   №25
2015   №26   №27(Психологія)   №27(Соціологія)
Рекомендовано Вищою Атестаційною комісією України як фахове видання з соціології та психології (Постанова Президії ВАК України №1 – 05/8 від 22 грудня 2010 року), педагогіки (Постанова Президії ВАК України №1 – 05/5 від 31 травня 2011 року
Редакційна колегія Судаков В.І.- д.соц. н., проф. відп. ред., Куценко О.Д д.соц. н., проф., заст. відп. ред. , Тарасенко В.І.- д.соц. н., проф., Яковенко Ю.І. - д.с.н., проф., Горбачик А.П. - к. фіз.-мат. н., доц., Соболевська М.О - к.соц.н., доц., відп секр секц., Малес Л.В.-д.соц н., доц., Чепак В.В.- д. соц. н., доц., Коваленко А.Б. – д. психол.н., проф., заст. відп. ред. , Бурлачук Л.Ф. - д.психол. н., проф., Швалб Ю.М. - д.психол. н., проф, Данилюк І.В. – д.психол.н., проф., Лещенко М.П. –д.пед. н., проф. заст. відп. ред., Плахотнік О.В.- д.пед. н., проф, Головко Б,А.- д.філос н., проф., Марушкевич А.А. – д. пед.н., проф., Норкіна О.Ф. – к.пед.н., відп. секр. секц.
Редакція залишає за собою право вносити корективи щодо обсягу статей. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, імен та інших даних несуть автори публікацій.