Магістратура. Заочна ОП "Прикладна соціологія"

Особам із
порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

Магістерська освітньо-професійна програма «Прикладна соціологія» надає широкий спектр аналітичних, дослідницьких навичок для кращого розуміння значущих соціальних питань і проблем сучасного суспільства. Програма спрямована на засвоєння якісних, кількісних методів досліджень, забезпечує можливості вивчати наукові питання інноваційними способами, пропонує інструменти необхідні для побудови методологічно обґрунтованих дослідницьких проєктів.

Здобувачі програми можуть обрати один сучасний напрямок і стати експертом з гендерних питань чи дослідниками міського простору. Напрямок «Гендерні дослідження» дає можливість на практиці застосовувати гендерні методики дослідження та впроваджувати гендерну рівність в різних галузях суспільства. Обраний здобувачем напрямок забезпечує передумови для працевлаштування в урядових організаціях, НУО, міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах. Напрямок «Урбаністичні студії» дає студентам розуміння можливостей впливати на економічний, соціальний , екологічний, культурний розвиток міського простору. Здобувачі навчаються аналізувати різні аспекти суспільного життя міста.

Випускники програми здатні виконувати функції консультантів, менеджерів, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства. ОП «Прикладна соціологія» надає можливість здобути унікальні аналітичні та комунікативні навички. Виробнича практика студентів зумовлює можливості побудови мережі професійних контактів для кар’єрного зростання.

Умови вступу:

На навчання приймаються особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальностей:

 • «Бакалавр з соціології»,
 • будь-яких інших спеціальностей (напрямів підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань.

Вступні випробування:

 • іспит із фаху;
 • єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

Програма орієнтована на:

 • формування фундаментальних знань та практичних навичок проведення соціологічних/соціальних досліджень на сучасному рівні. Розвиток фахових компетентностей, необхідних для дослідницької та аналітичної роботи (це забезпечується, зокрема, такими дисциплінами, як: «Дизайн прикладного дослідження», «Новітні методи аналізу даних в соціології», «Проектна та грантова діяльність», «Academic Writing»(Підготовка наукових текстів), «Гендерна експертиза та гендерний аудит», «Гендерний аналіз масмедіа», «Громадянське суспільство та міський активізм»).

По завершенні програми випускники будуть повністю підготовлені до:

 • працевлаштування на посадах, пов’язаних з отриманням, обробкою, аналізом та застосуванням соціологічної інформації;
 • до роботи експертів з гендерних питань в урядових та міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах;
 • до роботи консультантів, менеджерів у сфері міського простору, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства;
 • вступу до аспірантури факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка.

Здобувачі програми можуть обрати один сучасний напрямок і стати експертом з гендерних питань чи дослідниками міського простору. Напрямок «Гендерні дослідження» дає можливість на практиці застосовувати гендерні методики дослідження та впроваджувати гендерну рівність в різних галузях суспільства. Обраний здобувачем напрямок забезпечує передумови для працевлаштування в урядових організаціях, НУО, міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах. Напрямок «Урбаністичні студії» дає студентам розуміння можливостей впливати на економічний, соціальний , екологічний, культурний розвиток міського простору. Здобувачі навчаються аналізувати різні аспекти суспільного життя міста.

Випускники програми здатні виконувати функції консультантів, менеджерів, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства. ОП «Прикладна соціологія» надає можливість здобути унікальні аналітичні та комунікативні навички. Виробнича практика студентів зумовлює можливості побудови мережі професійних контактів для кар’єрного зростання.

Програма орієнтована на:

 • формування фундаментальних знань та практичних навичок проведення соціологічних/соціальних досліджень на сучасному рівні. Розвиток фахових компетентностей, необхідних для дослідницької та аналітичної роботи (це забезпечується, зокрема, такими дисциплінами, як: «Дизайн прикладного дослідження», «Новітні методи аналізу даних в соціології», «Проектна та грантова діяльність», «Academic Writing»(Підготовка наукових текстів), «Гендерна експертиза та гендерний аудит», «Гендерний аналіз масмедіа», «Громадянське суспільство та міський активізм»).

По завершенні програми випускники будуть повністю підготовлені до:

 • працевлаштування на посадах, пов’язаних з отриманням, обробкою, аналізом та застосуванням соціологічної інформації;
 • до роботи експертів з гендерних питань в урядових та міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах;
 • до роботи консультантів, менеджерів у сфері міського простору, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства;
 • вступу до аспірантури факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка.

Умови вступу:

На навчання приймаються особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальностей:

 • «Бакалавр з соціології»,
 • будь-яких інших спеціальностей (напрямів підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань.

Вступні випробування:

 • іспит із фаху;
 • єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Освітня програма: Прикладна соціологія
ID програми:
Рівень вищої освіти: 2-й (магістерський)
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр соціології
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 2-й
Рівень НРК України: 7-й
Рівень EQF-LLL: 7-й
Акредитація: Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV №1156351 від 12 лютого 2013 року
Тип програми: освітньо-професійна
Форма навчання: заочна
Мова навчання: українська, англійська
Тривалість навчання: 1,5 роки
Передумови: наявність освітнього ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста будь-якої спеціальності
Призначена для: громадяни України, іноземні громадяни
Джерела фінансування: кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік): бл. 24 900 грн.*

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року і залишається незмінною до завершення навчання кожного студента.

Гарант програми: к.соц.н. Лариса Фостер
Email: kaminska_i@knu.ua