Проект ERASMUS+ PeaceEdu

«Реформа навчальних програм для сприяння освіті заради миру в Україні, Грузії та Молдові» 101128854-PeaceEdu-ERASMUS-EDU-2023-CBHE (Грантова Угода № 101128854)

«Curriculum Reform to Promote Education for Peace in Ukraine, Georgia and Moldova» 101128854-PeaceEdu-ERASMUS-EDU-2023-CBHE  (Grant Agreement Number № 101128854)

Учасники консорціуму

 1. УНІВЕРСИТЕТ ТАМПЕРЕ (TAU), вул. Калеванти 4, Тампере 33100, Фінляндія,
 2. ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІЛЛІ (ILIAUNI), просп. К Чолокашвілі 3-5, Тбілісі 0162, Грузія,
 3. УНІВЕРСИТЕТ ГІЛЬДЕСГАЙМА (UNI HILDESHEIM), площа Університет 1, Гільсгайм 31141, Німеччина,
 4. СУХУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (SSU) , вул. Анна Політковская 9, Тбілісі 0186, Грузія,
 5. ЦЕНТР МИРУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО РОЗВИТКУ (CPCD), район Ваке на вул. Хатварі 8, Тбілісі 0183, Грузія,
 6. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (TSNUK), вул. Володимирська 60, Київ 01033, Україна,
 7. ХАРКІВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА (KKNU ), майдан Свободи 4, Харків 61077, Україна,
 8. НГО «ПЛАТФОРМА ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ» (NGO), просп. Людвіга Свободи 59Б, кв. 707, Харків 61174, Україна,
 9. МОЛДАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (MSU), вул. Матєвиці 60, Кишинів 2009, Молдова,
 10. ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЙОНА КРЯНГЕ (CICSPU), вул. Йона Крянге 1, Кишинів 2069, Молдова,
 11. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АГЕНТСТВО ІННОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ (AgengyID), вул. Алеку Руссо 59, корп.4, кв. 22, Кишинів 2000, Молдова,
 12. ІНСТИТУТ ВИХОВАННЯ МИРУ (RKI), вул. Тоінен Лінья 17, Гельсінкі 00530, Фінляндія,
 13. ІНСБРУЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UIBK), вул. Іннрайн 52, Інсбрук 6020, Австрія
 1. TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR (TAU), established in KALEVANTIE 4, TAMPERE 33100, Finland,
 2. ILIA STATE UNIVERSITY (ILIAUNI),established in K CHOLOKASHVILI AV 3-5, TBILISI 0162, Georgia,
 3. STIFTUNG UNIVERSITAT HILDESHEIM (UNI HILDESHEIM), established in UNIVERSITATSPLATZ 1, HILDESHEIM 31141, Germany,
 4. SOKHUMI STATE UNIVERSITY (SSU), established in 9 ANNA POLITKOVSKAIA, TBILISI 0186, Georgia,
 5. CENTER FOR PEACE AND CIVIC DEVELOPMENT (CPCD), established in VAKE DISTRICT KHATVARI STR N8, TBILISI 0183, Georgia,
 6. TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV (TSNUK), established in VOLODYMYRSKA ST 60, KYIV 01033, Ukraine,
 7. V. N. Karazin Kharkiv National University (KKNU), established in Svobody sq. 4, Kharkiv 61077, Ukraine,
 8. NGO PUBLIC DIPLOMACY PLATFORM (NGO), established in LYUDVIGA SVOBODI AVENUE 59B ROOM 707, KHARKIV 61174, Ukraine,
 9. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (MSU), established in STR A MATEEVICI 60, CHISINAU 2009, Moldova,
 10. ION CREANGA STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY (CICSPU), established in ION CREANGA STREET 1, CHISINAU 2069, Moldova,
 11. ASOCIATIA OBSTEASCA AGENTIA DE INOVARE SI DEZVOLTARE (AgengyID), established in STR ALECU RUSSO 59 BL 4 AP 22, CHISINAU 2000, Moldova,
 12. RAUHANKASVATUSINSTITUUTTI RY INSTITUTET FOR FREDSFOSTRAN RF (RKI), established in TOINEN LINJA 17, HELSINKI 00530, Finland,
 13. UNIVERSITAET INNSBRUCK (UIBK), established in INNRAIN 52, INNSBRUCK 6020, Austria,

Події/Events

21.12.2023 Зустріч консорціуму / Consortium Meeting
05.01.2024 Засідання. Київська команда/ Consortium Meeting. Kyiv team
11.01.2024 Засідання. Українська команда/ Consortium Meeting. Ukrainian team
12.01.2024 Засідання ради управління проектом / Project Management Board Meeting
26.01.2024 Засідання ради управління проектом / Project Management Board Meeting
29.01.2024 Засідання. Українська команда/ Consortium Meeting. Ukrainian team
02.02.2024 Засідання. Українська команда/ Consortium Meeting. Ukrainian team
09.02.2024 Засідання. Українська команда/ Consortium Meeting. Ukrainian team
16.02.2024 Засідання ради управління проектом / Project Management Board Meeting
01.03.2024 Засідання ради управління проектом / Project Management Board Meeting
15.03.2024 Засідання ради управління проектом / Project Management Board Meeting
29.03.2024 Засідання. Українська команда/ Consortium Meeting. Ukrainian team
05.04.2024 Засідання ради управління проектом / Project Management Board Meeting