Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Випуск 27(2) Соціологічні науки, 2015

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 6
Судаков В.І.
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТАТУСУ ТА ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОЛЯ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ
4
Соболевська М.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНОЇ НАУКИ ПРО СУСПІЛЬСТВО
11
Малес Л.В.
ГЕНДЕРНА ТА ІНТЕРСЕКЦІЙНА ДИСКРИМІНАЦІЯ В МАТЕРИНСТВІ
17
Судакова В.М.
ІНТЕРАКТИВНА ПРИРОДА СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА: СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КРИТЕРІЇВ
26
Чернова К.О., Нахабич М.А.
РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНО-МОВНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
32
Лапіна В.В.
КОНСЬЮМЕРИЗМ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
40
Сірий Є.В., Нахабіч М.А.
ПОЗАЕЛІТНІ АКТОРИ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ПОРТРЕТНІ ШТРИХИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)
45
Локтєва І.І.
СОЦІАЛЬНЕ ВІДТОРГНЕННЯ: АТРИБУТИ, ФУНКЦІЇ ТА ВІДНОШЕННЯ
59
Середа О.С., Степанова М.В.
ПРОЦЕДУРА ВИМІРЮВАННЯ В СОЦІОЛОГІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
66
Казанжи А. П.
ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ «ЕФЕКТУ ВІД МЕТОДУ» В «MIXED-MODE» ДОСЛІДЖЕННЯХ
73
Черній П.Д.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У МЕРЕЖАХ
81
Сидоров М.В.-С.
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ СОЦІОЛОГІВ: ЛОГІСТИЧНА МОДЕЛЬ ФЕРХЮЛЬСТА ІЗ ЗОВНІШНІМ ВПЛИВОМ
89

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 11 від 27 травня 2015 року)