Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Курс

5

Семестр

2

Робоча програма українською

Individual work