Емпіричні контент-аналітичні дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Курс

3

Семестр

5

Робоча програма українською

Working Program

Materials