Глобальні та регіональні процеси у політиці

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Блок

БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"

Курс

4

Семестр

8

Робоча навчальна програма (українською)