Організаційна культура

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"

Курс

4

Семестр

8

Робоча навчальна програма (українською)