Соціологія влади

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

МС: Соціологія управління та маркетингових досліджень

Курс

6

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)