Концептуалізіція поняття конфліктної взіємодії і руслі і теорії соціального конфлікту