Номенклатура сигнатур емоційного реагування на ситуації публічного виступу