Психологія особистості: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів