СОЦІАЛЬНА ТА ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ