СПЕЦКУРС ПОЗААУДИТОРНОЇ ПРАКТИКИ З ОСНОВ ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО- ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ

Книга чи стаття

Стаття

Автор

Лисенко О.Ю.

Місто

К

Видавець

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки

Сторінки

174-179

Номер

16

Рік

2012

Мова

Українська

Джерело

Факультет соціології

Ключові слова