Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук: навчальний посібник