Фахові знання та вміння викладача

Undefined

Опитування магістрів факультету соціології

Рік проведення [uk:field:field_survey_year:survey_res:label]

2020