Бакалаври та спеціалісти з усіх галузей знань запрошуються до магістратури

Оголошується набір у магістратуру на спеціальність – 054 "соціологія"

освітня програма "Соціологія"
та
освітня програма "Соціальні технології" (нова !)

освітня програма "Гендерні студії" (нова, перша в Україні !)

 

Ліцензований обсяг
за освітньою програмою "Соціологія" – 60 осіб
за освітньою програмою "Соціальні технології" – 40 осіб

за освітньою програмою "Гендерні студії" – 20 осіб

 

Термін навчання:  2 роки.

Відбіркова комісія факультету соціології  знаходиться за адресою:
просп. Глушкова, 4-Д, корпус факультетів кібернетики і соціології, кімн.13 (їхати до ст. М. «Виставковий центр»)
тел. +38 (044) 481-45-85

Години роботи комісії: 
з понеділка до п'ятниці – з 9:00 до 17:00 ,
у суботу – з 9:00 до 14:00 .
05 серпня з 9:00 до 18:00 .

Прийом документів здійснюється з 17 липня до 24 липня 2017 року

"Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році" знаходяться тут

Для участі у конкурсному відборі необхідно подати наступні документи:

 • заяву на ім'я ректора Університету із зазначенням факультету, спеціальності, магістерської освітньої програми, форми навчання. У заяві зазначається, чи має особа диплом спеціаліста або диплом магістра. У заяві особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до університету;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або завірені копії). Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • 4 фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копії дипломів переможця (призера) всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності);
 • копію сертифіката міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних цілей, що підтверджує рівень В2 (за наявності).

Строки проведення вступних випробувань:  25 липня - 02 серпня 2017 року

Вступні випробовування проводяться у вигляді письмового іспиту зі спеціальності, іноземної мови та додаткового іспиту з фаху для осіб, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю.

"Програма вступного випробування зі спеціальності 054 «Соціологія», освітній рівень "магістр" за освітньою програмою "Соціологія" освітньою програмою "Соціальні технології" та освітньою програмою "Гендерні студії" знаходиться тут

"Програма додаткового вступного випробування (для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки) зі спеціальності 054  «Соціологія» за освітньою програмою "Соціологія" освітньою програмою "Соціальні технології" та освітньою програмою "Гендерні студії"знаходиться тут

 

Програми для вступників-іноземців

Програма вступного випробування УКРАЇНСЬКОЮ для вступників-іноземців на навчання за ОР "магiстр" за спецiальнiстю 054 - "соцiологiя" освітні програми "соцiологiя", "соціальні технології" та "гендерні студії" для вступників на основі ступеня бакалавр

Program of admission examination in English for foreigners for foreign applicants with Bachelor’s degree) for specialty field 054 "Sociology" the educational programs "Sociology", "Social Technology" and "Gender Studies"

Программа вступительного экзамена на РУССКОМ языке для поступающих иностранцев на обучение по ОУ "магистр" по специальности 054 - "социология" образовательные программы "социология", "социальные технологии" и "гендерные студии" для поступающих на основании степени бакалавр

Спеціальності за ступенем бакалавра, що не потребують складання додаткового іспиту: економіка, політологія, психологія, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, соціальна робота.

Додатковий іспит з фаху передує вступному випробуванню з іноземної мови та спеціальності, має кваліфікаційний характер, оцінюється за двобальною шкалою: склав/не склав.

Вступний іспит з іноземної мови передує вступному випробуванню зі спеціальності, має кваліфікаційний характер, оцінюється за двобальною шкалою: склав/не склав.

На другому році навчання відбувається у відповідності з програмою обраної спеціалізації. Спеціалізацію студенти обирають під час навчання у другому семестрі.

Спеціалізації магістерської освітньої програми "Соціологія":

 • Сучасна соціологічна теорія
 • Методи емпіричних соціологічних досліджень
 • Соціологічна експертиза політики
 • Соціальна експертиза та аудит
 • Соціологія управління та маркетингових досліджень
 • Соціологія соціально-культурної сфери
 • Соціологія масової комунікації

Спеціалізації магістерської освітньої програми "Соціальні технології":

 • Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг
 • Технології комунікацій і політичної сфери 

Є спеціальна англомовна магістерська програма для іноземних студентів.

Повна інформація про вступну кампанію 2017 року знаходиться на сторінці http://vstup.univ.kiev.ua/pages/61

Секретаріат приймальної комісії університету: 
Адреса: Проспект Глушкова 4е (корпус механіко-математичного факультету) кабінети 4 – 6.
Тел.: +38 (044) 521-35-61
e-mail: entrance.chief@univ.net.ua