Конференція «Сучасне село: соціальні та економічні виклики» відбудеться 17-18 вересня 2020 року (реєстрація до 1 червня)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.  В.В. ДОКУЧАЄВА 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА,
ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ,
НОВИ-САДСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ. РЕСПУБЛІКА СЕРБІЯ,
БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
запрошують вас взяти участь у

 

I Міжнародній науково-практичній конференції

 

«СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО: СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ»

 

ПАМЯТІ ТАРАСЕНКА ВАЛЕНТИНА ІВАНОВИЧА

 

17-18 вересня 2020, Харків (Україна)

 

 

 

Шановні колеги!

   Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне село: соціальні та економічні виклики», яка відбудеться 17-18 вересня 2020 року на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Науково-практична конференція присвячена обговоренню теоретичних та практичних питань проблем аграрної соціології та економіки сільського господарства в умовах системної трансформації українського суспільства, соціальних та економічних проблем сільських громад, соціального захисту сільського населення, проблем збереження культурного капіталу, проблем трудових практик сільського населення,  а також впливу внутрішньої та міжнародної трудової міграції в регіонах України.

 

Звертаємо вашу увагу! В зв’язку з подовженням карантину змінено терміни проведення i міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне українське село: соціальні та економічні виклики».

 
Проведення конференції заплановано на 17-18 вересня 2020 року.
Тези виступів та доповідей  приймаються до 1 червня 2020 року.
Матеріали  i міжнародної науково-практичної конференції «сучасне українське село: соціальні та економічні виклики» 17 -18 вересня 2020 року (м. Харків) будуть опубліковані до початку конференції.
 

Планується робота секцій за такими напрямами:

  соціологічні

 • українське село як особливий цивілізаційний світ: реформи і доля сучасного села;
 • проблеми вивчення стану розвитку сільських громад в умовах децентралізації влади;
 • культура та сільський спосіб життя в умовах урбанізації та поширенні міграційних процесів;
 • теоретичні та методологічні засади оцінки стану сільських громад;
 • проблеми і перспективи подолання глобальних викликів та функціональних та дисфункціональних проявів соціального відторгнення (social exclusion) та соціальної інтеграції в сільських регіонах України.
 • зарубіжний досвід та моделі суспільного розвитку сільських громад;
 • актуальні питання сільської (шкільної) освіти: виклики і пріоритети розвитку

 

       економічні:

 

 • Розвиток сільських територій в контексті євроінтеграційної стратегії України.
 • Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій.
 • Диверсифікація сільської економіки як перспектива розвитку сільських територій
 • Конкурентоспроможність сільських територіальних громад як запорука їх сталого розвитку.
 • Актуальні питання формування і використання ринку аграрної праці в умовах євроінтеграції
 • Особливості функціонування та тенденцій розвитку ринку праці в сільському господарстві в умовах євроінтеграції.

 

   Для участі в роботі конференції запрошуються керівники і провідні спеціалісти міністерств та відомств, науково-дослідних установ, навчальних закладів, вітчизняні і закордонні учені, представники державних і недержавних об’єднань, громадських організацій, аспіранти та студенти. Тези доповідей будуть опубліковані в  Матеріалах науково-практичної конференції.

 

   Для участі в роботі конференції необхідно не пізніше 1 червня 2020 року надіслати заявку та тези доповіді на електронну пошту konf.agr2020@ukr.net . В назві файлу прохання вказувати прізвище  (Петренко_тези; Петренко_заявка)

Програма конференції формується із заявлених доповідей. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів.

 

Шановні науковці!

Не залиште поза своєю увагою  комплекс проблем сільського населення,  розв’язання яких сприятиме прогресивному ресурсному розвитку України в сучасному глобалізованому світі.
З повагою, оргкомітет конференції

 

 

  Вимоги до матеріалів:

 

   Тези (матеріали) оформлюються в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. У правому верхньому кутку: ініціали і прізвище автора (авторів). Назва – по центру, заголовними літерами. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Література» в алфавітному порядку або у порядку згадування в тексті. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу, представленого у такому вигляді, повинен бути від 2 до 6 сторінок.

   Мови конференції: українська, англійська, російська.

  Електронний примірник збірника матеріалів конференції буде розміщено в електронній бібліотеці ХНАУ ім. Докучаєва та розісланий авторам після її проведення. Участь в роботі конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ.

   Проживання та харчування учасники конференції оплачують самостійно.