Літня школа НДУ ВШЕ "Social Network Analysis: Methods and Applications"

Link: http://slon.hse.spb.ru/summer-schools
22-30 червня в м. Санкт-Петербург на базі Науково-учбової лабораторії соціології освіти та науки Національного Дослідницького Університету Вищої Школи Економіки відбулася Міжнародна Літня Школа з Аналізу соціальних мереж ("Social Network Analysis: Methods and Applications").

Загалом школа такого напрямку на теренах країн СНД, за словами організаторів, відбувається вперше. Сам метод SNA набуває все більш широкого розповсюдження, - провідні наукові інституції світу ставлять собі за мету не лише опанувати дану методологію, але й додати свого внеску в розвиток теорії, методики, техніки та програмного забезпечення мережевого аналізу. Таким чином, даний напрям, який часто називають "новою оптикою" для розгляду найрізноманітніших соціальних проблем, швидко розвивається, особливо відзначаючись об'єднанням зацікавлених науковців усього світу різних дисциплін у міцні мережі кооперації.

Метою проведеної літньої школи були представлення та аналіз сучасних тенденцій застосування мережевого аналізу, розкриття можливостей методу, а також - зв'язку між теорією та практикою його застосування. Окрім того, слухачі були залучені до лабораторних практик обробки конкретних даних із побудовою та перевіркою гіпотез SNA, вироблення прикладних навичок програмного оперування (R-environment). А загалом, - Школа була спрямована допомогти молодим науковцям у вирішенні їх дослідницьких задач із використанням аналізу соціальних мереж. Адже кожен учасник, ще на етапі відбору до участі, подавав оригінальний проект дослідження, яке могло бути продуктом чи то колективного, чи то індивідуального наукового доробку. Таким чином, ще одним форматом занять постали презентації власних досліджень та їх обговорення, що додатково сприяло не лише аргументації широкої та активної вживаності методу, а й підсилило та інтенсифікувало комунікацію між дослідниками, - виявляючи спільні інтереси та перспективність кооперацій.

Слід відзначити високий рівень викладання на Школі, який забезпечували три запрошені науковці: Jeroen Bruggeman з Амстердамського університету, Benjamin Lind з університету Каліфорнії та Nina O'Brien з USC Annenberg School for Communication, які без сумніву є фахівцями не лише зі свого предмету, але й методик його викладання, окрім того допоміжними викладачами та модераторами дискусій виступили самі організатори, - Данил Олександров, директор Науково-учбової лабораторії, та Валерія Іванюшина, старший науковий співробітник НДУ ВШЕ в м. С.-Петербург. Гостьовим лектором став професор Martin Everett з Манчестерського університету, який є співавтором програми UCINET.

Загалом всі вісім днів занять на Міжнародній літній школі проходили в дуже доброзичливій атмосфері, і незважаючи на велику різницю в рівнях підготовки, базових освітах, мовних та інших відмінностях учасників, їм вдалося знайти спільну мову – мову мережевого аналізу. Дехто (як і я) знайшли собі партнерів для подальших наукових розробок, дехто – дізнався про інші наукові інституції, їх принципи роботи та наукові заходи, а хтось – придбав не лише колег, але й друзів на подальше життя. Але ж усі ми отримали багаж знань, який неодмінно знайде застосування в наших майбутніх дослідженнях. Основною масою всіх матеріалів із задоволенням ділюся з вами: http://slon.hse.spb.ru/summer-schools. І маю сподівання, що наступного року наш факультет також буде мати представників на Другій Міжнародній Літній школі з мережевого аналізу!

Учасниця школи, Ольга Супруненко