Наказ ректора про Особливості проведення навчальних занять у 2023/2024 навчальному році

Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Законами України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», «Про правовий режим воєнного стану», «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»», Постановою Кабінету Міністрів України від 27 06.2023 р. № 651 «Про відміну на всій території України карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказом МВС України «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», «Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» (затверджене наказом МОН України від 26.12.2017 за № 1669), наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року за №309 (із змінами) «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» і Статутом Університету ухвалено рішення (наказ ректора № 609-32 від 23.08.2023 р.):

1. Встановити, що кількість учасників освітнього процесу та інших працівників (за усіма напрямами діяльності Університету), що одночасно перебувають у навчальному корпусі, не може перевищувати розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі увімкнення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. Якщо потужності споруд цивільного захисту є недостатніми для укриття усіх учасників освітнього процесу, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин (змін) впродовж дня, годин (змін) і днів впродовж тижня, годин (змін), днів та тижнів впродовж місяця або семестру тощо.

2. Встановити, що у 2023/2024 навчальному році за денною формою навчання:

- навчальні заняття в Українському фізико-математичному ліцеї КНУ імені Тараса Шевченка проводяться очно, в приміщеннях ліцею. За бажанням батьків можуть бути організовані групи із змішаною формою навчання;

- навчальні заняття за програмами фахової передвищої освіти у ВСП "Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка", в якому відсутні укриття, здійснюються дистанційно із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

- навчальні заняття за програмами фахової передвищої освіти у ВСП "Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка" проводяться очно, в приміщеннях коледжу, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для окремих видів занять, при цьому кількість осіб (здобувачів освіти, педагогічних, адміністративних і технічних працівників), які одночасно знаходяться в приміщеннях коледжу, не повинна перевищувати максимальної розрахункової кількості осіб в укритті корпусів коледжу;

- навчальні заняття за програмами підготовки іноземних громадян до вступу до ЗВО України у підготовчому відділенні для іноземних громадян здійснюються дистанційно із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

- навчальні заняття за програмами підготовки громадян України до вступу до ЗВО України у підготовчому відділенні для громадян України здійснюються дистанційно із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

- навчальні заняття за програмами вищої освіти в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбуватимуться очно (в приміщеннях інституту). Зміни до форми проведення занять погоджуються із Управлінням державної охорони України;

- навчальні заняття за програмами вищої освіти у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з військово-спеціальної та військово-професійної складових освітньо-професійних програм проводяться  очно, в приміщеннях інституту та корпусу механіко-математичного факультету, а лекційні та семінарські заняття з інших складових освітніх програм можуть, у випадку недостатньої місткості доступних укриттів, проводитися з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Зміни до форми проведення занять погоджуються із департаментом вищої освіти і науки Міністерства оборони України;

- за освітніми програмами всіх рівнів вищої освіти денної форми навчання в навчально-наукових інститутах і факультетах Університету проводяться очно, в навчальних корпусах університету. З метою дотримання вимог безпеки допускається проведення окремих видів занять (лекції, семінарські, консультації) з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, при цьому кількість осіб (здобувачів освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників, навчально-допоміжного, адміністративного і технічного персоналу) які одночасно знаходяться в приміщеннях відповідного корпусу не повинна перевищувати максимальної розрахункової кількості осіб у доступних (розташованих в корпусі та/або на відстані не більш як 100 м) укриттях.

Формат проведення навчальних занять у першому семестрі 2023/2024 навчального року за розпорядженням декана факультету соціології:
https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/rozporyadzhennya_...