Пішов з життя Юрій ТАРАБУКІН

Факультет соціології з сумом повідомляє, що 24.02.23 року після важкої хвороби пішов з життя Тарабукін Юрій Орестович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри галузевої соціології..

Юрій Орестович закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1987 р. Після закінчення університету в 1987 р. три роки навчався в аспірантурі на кафедрі історії та теорії соціології. Після закінчення аспірантури з січня 1991 р. працював в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  інженером, потім науковим співробітником кафедри історії та теорії соціології філософського факультету; асистентом кафедри галузевої соціології факультету соціології та психології; заступником декана факультету соціології та психології, доцентом кафедри галузевої соціології факультету соціології.

Трудовий стаж Тарабукіна Ю.О. становив 44 роки, з них в університеті - 33 роки. Ветеран праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За роки праці на факультеті соціології Тарабукін Ю.О. багато уваги приділяв підвищенню свого наукового рівня, підготував та викладав спецкурси, мав наукові та навчально-методичні публікації, підготував 7 кандидатів соціологічних наук.

Тарабукін Ю.О. завжди користувався авторитетом і повагою професорсько-викладацького складу та студентів факультету та університету, брав активну участь у громадському житті факультету та університету. Він був членом Вченої Ради факультету, членом профбюро факультету соціології, членом Профкому університету, членом Ради ветеранів університету, членом Зборів трудового колективу університету, вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.001.30 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з соціології, членом Президії Київського відділення Соціологічної Асоціації України.

Неодноразово нагороджувався грамотами МОН, університету та факультету за сумлінну багаторічну працю та активну участь у житті факультету.

 

Колектив факультету соціології висловлює щирі співчуття рідним та близьким