Відбулася IX Всеукраїнська конференція "Проблеми розвитку соціологічної теорії"

1-2 листопада 2012 року факультетом соціології у приміщенні Інституту післядипломної освіти КНУ ТШ була проведена
IX Всеукраїнська науково-практична конференція
"Проблеми розвитку соціологічної теорії: Концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві".

В роботі конференції прийняли участь майже 100 науковців з різних університетів нашої країни, Національної академії наук України, з університетів Росії та Білорусі.
Відкрили конференцію декан факультету соціології Горбачик А.П. та директор Інституту соціології НАНУ академік Ворона В.М.
На пленарному засіданні із доповідями виступили проф. Ручка А.О. (КНУ ТШ, Інститут соціології НАНУ), проф. Костенко Н.В. (Інститут соціології НАНУ), проф. Судаков В.І. (КНУ ТШ), Балакірєва О.М. (Інститут економіки та прогнозування НАНУ), Савельєв Ю.Б. (КНУ ТШ).
Після пленарного засідання робота конференції продовжилася у трьох секціях:
Секція 1. Новітні пізнавальні стратегії розвитку теорії цінностей в сучасній соціології
Секція 2. Ціннісні виміри стилів та способів життя
Секція 3. Ціннісні характеристики розвитку і реконструкції трудових практик та процесів суспільної життєдіяльності в Європі та в Україні

В своїх доповідях учасники конференції розглянули як концептуальні підходи до теоретичного осмислення ціннісних змін у сучасних пострадянських суспільствах, так і результати емпіричних розвідок вивчення динаміки ціннісних орієнтацій, спрямованих на ідентифікацію основних ціннісних суперечностей, пов’язаних з інтеграцією пострадянських країн у європейське та світове співтовариство.