Всеукраїнська студентська олімпіада з соціології

Шановне студентство!
Запрошуємо взяти участь у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології.

Перший етап олімпіади відбудеться
06.03.2015 (п’ятниця) в аудиторії 504 факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Реєстрація для участі в олімпіаді 06.03.2015 з 10:30; початок олімпіади об 11:00.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1506 від 23.12.2014 р. переможці першого етапу будуть представляти Київський національний університет імені Тараса Шевченка у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології. Другий етап олімпіади відбудеться 07 – 09 квітня 2015 р. на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
Програма проведення Олімпіади на першому етапі передбачає тестування учасників та виконання ними творчого завдання. Тривалість роботи – 2 години.
Тематика тестових завдань відповідає програмі підготовки фахівців зі спеціальності «Соціологія» і включає матеріал таких дисциплін: теорія соціології, історія світової соціології, історія української соціології, соціологія громадської думки, теорія соціальної структури, соціологія економіки, соціологія політики, соціологія масових комунікацій, методи та методика соціологічного дослідження.
Тематика творчого завдання зорієнтована на розробку фрагменту методологічного розділу програми дослідження певної прикладної проблеми. Виконання завдання буде передбачати: уточнення проблеми дослідження, формулювання 1-3 робочих гіпотез, його мети, об’єкту та предмету; визначення ключових понять та їх основних емпіричних індикаторів, визначення методів збору та аналізу ї інформації, необхідної для перевірки робочих гіпотез.
Критерії оцінювання: максимальна кількість балів – 100, з них: тестові завдання – 50 балів, творче завдання – 50 балів.
Кожен учасник олімпіади мусить мати при собі паспорт або студентський квиток і бути зареєстрованим перед початком олімпіади!
Щиро запрошуємо до співпраці та участі в олімпіаді!