Ковальська Єлєна Валеріївна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

-

Підрозділ

Посада

Асистент

Телефон

521-33-24, 63-24

Кабінет

503

Email

e_kovalskaya@knu.ua

CV

Наукові інтереси

Вимірювання соціального статусу, індекси соціального статусу, соціальна стратифікація, он-лайн дослідження, парадані

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, магістр соціології

Публікації

  • Сидоров М.В.-С. Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу // Є. В. Соколовська, М. В.-С. Сидоров / Соціологічні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 2. – с. 76 – 83.
  • Соколовська Є. В. Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України // Є. В. Соколовська, М. В.-С. Сидоров / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2013. – №18. – с. 101–113.
  • Ковальська Є. Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного  методу визначення соціального статусу //Ковальська Є., Новосьолова О., Суванова А., Старостіна Ю. / Соціологічні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 1. – с. 51 – 62.
  • Ковальська Є. Використання суб’єктивного та об’єктивного методів визначення соціального статусу особи (на прикладі дослідження студентів київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Ковальська Є. В. / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – 2017. - №3-4(34-35). – с. 49-57
  • Ковальська Є. Методологічні засади індексу статусної характеристики Л. Уорнера // Ковальська Є. В. / Український Соціум. - 2017. - №3. - C. 68-79.
  • Ковальська Є.В. Використання методу експертного опитування у процедурі адаптації індексу статусної характеристики Уорнера / Ковальська Є.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. - № 1(9). – с. 50-55.
  • Ковальська Є.В. Дозвіллєві практики як прояв професійно-класової ідентичності українців / Ковальська Є., Воронкова А., Проценко О., Шевчук М. //  Український соціологічний журнал. – 2018. - №1-2. – с. 73-83.
  • Ковальська Є.В. Адаптація індексу статусної характеристики Ворнера / Ковальська Є.В. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. - № 3. – с. 124-142.
  • Ковальська Є.В. Оцінка емпіричної валідності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера/ Ковальська Є.В. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. - № 3. 
  • Ковальська Є., Джевага М. (2020) Зв'язок між рівнем невідповідей в особистих інтерв'ю та типом помешкання респондента (на прикладі аналізу параданих ESS). Соціологічні Студії, 2(17), с. 30-40.