Ковальська Єлєна Валеріївна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

-

Підрозділ

Посада

Асистент

Телефон

521-33-24, 63-24

Кімната

503

Електронна пошта

e_kovalskaya@knu.ua

CV

Файл eng

Наукові інтереси

Вимірювання соціального статусу, індекси соціального статусу, соціальна стратифікація, он-лайн дослідження, парадані

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, магістр соціології

Публікації

  • Ковальська Є. Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного  методу визначення соціального статусу //Ковальська Є., Новосьолова О., Суванова А., Старостіна Ю. / Соціологічні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 1. – с. 51 – 62.
  • Сидоров М.В.-С. Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу // Є. В. Соколовська, М. В.-С. Сидоров / Соціологічні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 2. – с. 76 – 83.
  • Соколовська Є. В. Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України // Є. В. Соколовська, М. В.-С. Сидоров / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2013. – №18. – с. 101–113.