Ковальська Єлєна Валеріївна

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук

Вчене звання

-

Підрозділ

Посада

Асистент

Телефон

521-33-24, 63-24

Кімната

503

Електронна пошта

e_kovalskaya@knu.ua

CV

Файл eng

Наукові інтереси

Вимірювання соціального статусу, індекси соціального статусу, соціальна стратифікація, он-лайн дослідження, парадані

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, магістр соціології

Публікації

 • Сидоров М.В.-С. Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу // Є. В. Соколовська, М. В.-С. Сидоров / Соціологічні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 2. – с. 76 – 83.
 • Соколовська Є. В. Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України // Є. В. Соколовська, М. В.-С. Сидоров / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2013. – №18. – с. 101–113.
 • Ковальська Є. Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного  методу визначення соціального статусу //Ковальська Є., Новосьолова О., Суванова А., Старостіна Ю. / Соціологічні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – № 1. – с. 51 – 62.
 • Ковальська Є. Використання суб’єктивного та об’єктивного методів визначення соціального статусу особи (на прикладі дослідження студентів київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Ковальська Є. В. / Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – 2017. - №3-4(34-35). – с. 49-57
 • Ковальська Є. Методологічні засади індексу статусної характеристики Л. Уорнера // Ковальська Є. В. / Український Соціум. - 2017. - №3. - C. 68-79.
 • Ковальська Є.В. Використання методу експертного опитування у процедурі адаптації індексу статусної характеристики Уорнера / Ковальська Є.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. - № 1(9). – с. 50-55.
 • Ковальська Є.В. Дозвіллєві практики як прояв професійно-класової ідентичності українців / Ковальська Є., Воронкова А., Проценко О., Шевчук М. //  Український соціологічний журнал. – 2018. - №1-2. – с. 73-83.
 • Ковальська Є.В. Адаптація індексу статусної характеристики Ворнера / Ковальська Є.В. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. - № 3. – с. 124-142.
 • Ковальська Є.В. Оцінка емпіричної валідності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера/ Ковальська Є.В. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. - № 3. 
 • Ковальська Є., Джевага М. (2020) Зв'язок між рівнем невідповідей в особистих інтерв'ю та типом помешкання респондента (на прикладі аналізу параданих ESS). Соціологічні Студії, 2(17), с. 30-40.
 • Kovalska Y., Dzhevaga M. (2021) Respondent’s Housing Conditions as a Factor Influencing the Probability of Contact with the Respondent in an F2F Interview (on the Example of ESS Paradata Analysis). Proceedings of the International Conference on Social Science, Psychology and Legal Regulation (SPL 2021)